torstai 14. tammikuuta 2010

Opettajien ammattitaidon kehittäminen vaatii paljon myös rehtoriltaOpettajien ammattitaidon kehittäminen vaatii paljon myös rehtorilta

KM Vesa Raasumaan kasvatustieteen väitöskirja *Perusopetuksen rehtori opettajien osaamisen johtajana* mukaan opettajalta edellytetään monipuolista osaamista, johon kuuluu myös vastuu ammatillisesta kehittymisestä koko työuran ajan. Vesa Raasumaan väitöstutkimuksen mukaan perusopetuksen opettajan professioon kuuluvia olennaisia osaamisalueita ovat pedagoginen ja yhteisöllinen osaaminen, ulkoinen yhteistyöosaaminen, johtamisosaaminen, yksilölähtöinen kehittymisosaaminen sekä yksilön osaaminen.

Opettajan ammattitaito kehittyy yleensä työuran aikana. Jokaisen opettajan kohdalla ei kuitenkaan automaattisesti käy näin. Lisäksi opettajan käytössä olevat tukimuodot ovat todellisuudessa melko yksipuolisia.

- Ammatillisesti uutta kehittymissuuntaa pohtivan opettajan tilanne on tällä hetkellä melko heikko. Tarjolla on lähinnä kouluttajalähtöiseen pedagogiikkaan perustuvaa muodollista täydennyskoulutusta tai tutkintotavoitteisia lisä- ja jatko-opintoja. Tällöin yksilöllisessä ammatillisessa kehitysvaiheessa olevan opettajan saama tuki on usein sattumanvaraista ja heikkoa. Päivän mittainen lyhytkurssi tai kerran vuodessa toistuva kehityskeskustelu rehtorin kanssa ei riitä takaamaan
opettajan ammattitaidon kehittymistä, Raasumaa toteaa.

Raasumaan mukaan opettajan ammattitaito kehittyy parhaiten luonnollisissa työryhmissä tapahtuvan harjoittelun ja yksilöllisen tuen avulla. Tämän vuoksi on tärkeää löytää hyvä tasapaino ammattiaidon kehittymisen, ammatilliseen valmennusohjelmaan kuuluvien menetelmien ja yksilöllisten oppimistapojen välille.

Rehtorin tuki ja osaaminen tärkeää

Opettajien ohella myös koulun rehtorilta odotetaan aktiivisutta koko kouluyhteisön ja sen yksittäisten jäsenten osaamisen kehittämiseen. Raasumaan mukaan rehtori johtaa opettajien osaamista perusopetuksessa sekä tahattomasti että tarkoituksellisesti. Nämä ulottuvuudet toteutuvat päivittäisessä toiminnassa samanaikaisesti. Epäsuoran eli tahattoman
osaamisen johtamisen yhteydessä opettajien osaaminen karttuu piilevästi ilman rehtorin välitöntä osallistumista.

- Tahattomasti osaamista johtaessaan rehtori toimii lähinnä tiedostamattomasti ja reaktiivisesti, Raasumaa kuvailee. Vastaavasti tarkoituksellisessa osaamisen johtamisessa rehtori toimii ennakoivasti, aikeellisesti, aktiivisesti, näkyvästi ja tietoisesti opettajien osaamisen kehittymisen tukena.

Perusopetuksen rehtorin tarkoituksellista työskentelyä opettajien osaamisen ja oppimisen johtajana voi kuvata käsitteellä laaja-alainen pedagoginen johtaminen. Tällöin rehtorin perinteinen opetussuunnitelmakeskeinen pedagoginen johtaminen laajenee käsittelemään oppilaiden lisäksi myös opettajien oppimiseen ja kasvuun kuuluvia tekijöitä. Laaja-alaisena pedagogisena johtajana toimiva rehtori on oppimisen tukihenkilö, joka suunnittelee oppimista tukevia rakenteita kouluunsa sekä auttaa opettajia päätöksenteossa, oppimisessa ja henkisessä kasvussa. Tämä toteutuu Raasumaan mukaan opettajayksilöiden, koulun sisäisten ryhmien, koko kouluyhteisön ja koulun yhteistyöverkostojen itsesäätelyyn vaikuttamalla sekä opettajan ammatillista kehitystä edistävän dynaamisen vuorovaikutuksen avulla.

- Aito laaja-alainen pedagoginen johtaminen edellyttää perusopetuksen rehtorilta tietoisuutta omista arvoista, ihmiskäsityksestä, aikuisten oppimisesta, organisaatioista, johtamisesta sekä tiedon ja osaamisen olemuksesta. Vasta tältä pohjalta osaamisen johtamisesta muodostuu kokonaisvaltainen aktiivisten oppijoiden yhteisön johtamiseen sopiva ajattelutapa, Raasumaa pohtii.


Väitöskirja on julkaistu sarjassa Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research numerona 383, 349 s., Jyväskylä 2010, ISSN 0075-4625; 383, ISBN 978-951-39-3781-2. Teosta voi tilata Jyväskylän yliopiston julkaisuyksiköstä, p. (014) 260 3487, myynti@library.jyu.fi.

Vesa Raasumaa kirjoitti ylioppilaaksi Karstulan lukiosta 1983. Hän valmistui kasvatustieteiden maisteriksi 1988 Jyväskylän yliopistosta. Oppilaitosjohdon PD -tutkinnon hän suoritti 1996 Helsingin yliopistossa. Raasumaa on työskennellyt luokanopettajana, koulunjohtajana ja ohjaavana opettajana Saarijärven kaupungissa 1989-1993, opetustoimentarkastajana Mikkelin lääninhallituksessa 1996-1997 sekä rehtorina ja projektipäällikkönä Mikkelin kaupungissa 1993-2009. Hän on toiminut vuodesta 1996 lähtien sivutoimisena rehtorikouluttajana. Tällä hetkellä Raasumaa työskentelee Siekkilän koulun ja Vanamon koulun rehtorina sekä vastaa syksyllä 2011 toimintansa aloittavan uuden
perusopetuksen koulun suunnittelusta Mikkelin kaupungissa.

Ei kommentteja: