perjantai 18. syyskuuta 2009

Valta, vastuu ja välittäminen


Väitös pe 25.9.2009 klo 12, Mattilanniemi, Agora, Martti Ahtisaari -sali

Rehtorin työssä korostuvat valta, vastuu ja välittäminen

KM Riitta Hännisen kasvatustieteen väitöskirjan *Hyvän elementti ammatillisen koulutuksen johtajuudessa ja rehtorin työssä*
tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä dosentti Seija Mahlamäki-Kultanen(Tampereen yliopisto) ja kustoksena professori Leena Laurinen.

Valta, vastuu ja välittäminen ovat ne avainkäsitteet, joiden avullavoidaan selittää ammatillisen koulutuksen johtajuutta ja rehtorin työtä.Tämä käy ilmi Riitta Hännisen väitöstutkimuksesta, jonka aineistokoostuu ammatillisen koulutuksen *Vuoden rehtorina* vuosina1994-2002 palkittujen rehtoreiden kirjoituksista. Tutkimuksessa ilmitulevat asiat koskettavat laajemminkin jokaista koulua ja oppilaitosta,jopa jokaista luokkahuonetta tai työyhteisöä.

Kenen ääni kuuluu oppilaitoksen yhteisöissä ja ryhmissä? Millaisten tekojen avulla pidetään huolta koulun kasvatuksellisesta perustehtävästä ja sen suunnasta? Tässä ajassa keskustelun tulisi kääntyä yhteisiin vastuullisiin tekoihin ja niiden toteutumiseen koulun arjessa. Ovathan opetusministeriön kehittämissuunnitelmat jo vuosia asettaneet keskeisiksi tavoitteiksi koulujen hyvinvoinnin ja hyvän oppimisilmapiirin.

Rehtorit kirjoittivat omasta työstään, jossa hyvä tuli esiin arjen tekoina. Hyvän johtajuuden ydin on palveluasenteessa, teoissa toiselle. Aineiston kirjoittaneet rehtorit halusivat sekä johtaa että tuntea itsensä ja huolehtia oman asiantuntijuutensa kehittymisestä. He halusivat olla talonsa isäntiä ja emäntiä.

*Vakaassa kasvun oloissa kuka vaan voi olla jakamassa kaikkea kaunista ja hyvää. Haaste on siinä, että muutostilanteissakin saadaan henkilöstön innostus ja kehittämishalu säilymään*, muistuttaa eräs rehtoreista.

Rehtoreilla on luonnostaan valta ja vastuu. Sen sijaan välittäminen ei ole itsestään selvää koulun toiminnassa. Vastuullinen johtaminen ja välittäminen näkyvät oppilaitoksessa avoimena, ihmistä kunnioittavana ja eettisenä toimintana. Rehtoreiden vastauksissa oppilaitoksen toiminta perustui vuorovaikutteisuuteen - kysymisen mahdollisuuteen, kuunteluun ja vaikeidenkin asioiden selvittämiseen yhdessä.

Tutkimus virittää osaltaan yhteistä keskustelua, jota on ryhdyttävä käymään koulujen hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä tukevista toimintatavoista sekä johtajuuden keskeisestä asemasta. Näiden lisäksi tutkimuksessa saatu tieto palvelee organisaatioiden itsearviointia.

Lisätietoja:
Riitta Hänninen, puh. 0400-860128, riitta.hanninen@kotikone.fi,
Tiedottaja Liisa Harjula, puh. (014) 260 1043, tiedotus@jyu.fi, josta
saa väittelijän kuvan sähköisessä muodossa

Väitöskirjaa voi tilata väittelijältä: riitta.hanninen@kotikone.fi, puh. 0400-860128, www.tekojatoiselle.net

Riitta Hänninen on kirjoittanut ylioppilaaksi Viitaniemen yhteiskoulusta vuonna 1971. Hän valmistui talousopettajaksi Keski-Suomen kotitalousopettajaopistosta vuonna 1975 ja jatkoi opintojaan Jyväskylän yliopistossa kymmenen opettajavuoden jälkeen valmistuen kasvatustieteen maisteriksi 1994. Opettajavuosien jälkeen hän suunnitteli ja toteutti 1990-luvun opettajien ja kouluyhteisöjen täydennyskoulutusta Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskuksessa. Sieltä hän palasi takaisin ammatillisen koulutuksen arkeen vuonna 1999. Nelivuotiskaudet hallinnon tehtävissä olivat sekä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä että Jyväskylän ammattiopistossa. Nykyinen työpaikka on Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen laitoksessa, Rehtori-instituutissa.